Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Công tác thi tốt nghiệp

Kế hoạch thi tốt nghiệp

Email In
KẾ HOẠCH  
TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP CHO HSSV KHÓA 3 ĐỢT 1 NĂM 2012

Căn cứ vào Quyết định số: 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra công nhận tốt nghiệp đối với hssv học nghề hệ chính quy;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của khóa học 2009 – 2012 và kế hoạch đào tạo của năm học 2011 – 2012;

Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thi kỳ tốt nghiệp cho hssv khóa 3 đợt 1 năm 2012 như sau:

 NỘI DUNG KẾ HOẠCH (xem chi tiết tại đây)

 

Thông báo

Email In
Thông báo
(V/v: Tổ chức kỳ  thi tốt nghiệp khoá 3 đợt 1 năm 2012)

Nhà trường Thông báo kế hoạch đăng ký dự thi lại tốt nghiệp của hssv khóa 1, khóa 2 thi tốt nghiệp lần một không đạt; hssv khóa 1, khóa 2 đã hoàn thành xong chương trình đào tạo nhưng chưa dự thi tốt nghiệp và mức thu lệ phí thi tốt nghiệp, lệ phí cấp phát bằng tốt nghiệp như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 06 Tháng 6 2012 07:46 ) Đọc thêm...
     

Kết quả thi lại tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp Hệ trung cấp khóa 3

Email In
Sinh viên download tại đây
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 05 Tháng 3 2012 13:33 )
 
Trang 1 trong tổng số 5
You are here: Home Đào tạo Công tác thi tốt nghiệp

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn