Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Câu hỏi về đào tạo

Email In

1. Trình tự làm hồ sơ Xin thôi học; Xin bảo lưu kết quả học tập ?

Trả lời:
Khi học sinh, sinh viên có nguyện vọng xin thôi học hoặc bảo lưu kết quả học tập, thủ tục cần có các  giấy tờ sau:
1. Đơn xin thôi học hoặc Đơn xin bảo lưu kết quả họa tập có đầy đủ thông tin bao gồm ý kiến của phụ huynh, xác nhận của giáo vụ khoa, ý kiến của BCN khoa.
2. Phiếu thanh tài sản có xác nhận đầy đủ của các đơn vị ghi trong phiếu.
3. Thẻ học sinh, sinh viên photo (hoặc CMND photo).
Nộp cho giáo vụ khoa.

2. Thủ tục xin học lại?


Trả lời:
Khi học sinh, sinh viên có nguyện vọng xin học lại cần có giấy tờ sau:
- Phiếu đăng ký học lại ( được các đơn vị ghi trong phiếu xác nhận), nộp về Phòng đào tạo căn cứ vào kế hoạch và thời khóa biểu Phòng đào tạo xét duyệt bố trí sắp xếp lịch học, thời gian biểu cho người học đồng thời bố trí giáo viên giảng dạy.
* Chú ý: khi đăng ký học lại với điều khiện phải môn học đăng ký học lại đang nằm trong kế hoạch học lại và có lịch hoc.

3. Thủ tục xin trở lại học tập?


Trả lời:
- Học sinh, sinh viên của Nhà trường đã có quyết định xóa tên, bảo lưu kết quả có nguyện vọng xin trở lại học tập cần có các giấy tờ sau:
- Đơn xin trở lại học tập.
- Quyết định xóa tên hoặc quyết định bảo lưu kết quả .
Nộp về Phòng đào tạo trên cơ sở đó Phòng đào tạo xét duyệt ra quyết định tiếp nhận trình BGH phê duyệt.

4. Thời hạn bảo lưu kết quả học tập?


Trả lời:
Thời hạn bảo lưu kết quả tối đa là 1 năm kể từ ngày Nhà trường ra quyết định bảo lưu kết quả. Sau thời hạn trên nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng trở lại học tập phải học lại từ đầu.
Điều kiện được bảo lưu:
- Học sinh, sinh viên đã hoàn thành hết 1 học kỳ.
- Bảo lưu các môn học (mô đun) có điểm tổng kết từ 5.0 trở lên.
- Học sinh, sinh viên không thuộc diện đang thi hành kỷ luật của Nhà trường.

5. Thủ tục xin chuyển nghề, chuyển hệ đào tạo?


Trả lời:
Học sinh, sinh viên có nguyện vọng xin chuyển nghề, chuyển hệ đao tạo cần có giấy tờ sau:
Đơn xin chuyển nghề, chuyển hệ đào tạo viết tay có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, ý kiến của phụ huynh học sinh và ý kiến của khoa nộp về Phòng đào tạo trên cơ sở đó Phòng đào tạo xét duyệt ra quyết định trình BGH phê duyệt.
* Chú ý: Thời hạn chuyển nghề, chuyển hệ chỉ được thực hiện ở các lớp mới khai giảng chưa quá 60 ngày, hoặc một số trường hợp vì lý do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu của nghề đào tạo.

6. Hồ sơ xin tự đi thực tập cần có giấy tờ gì?


Trả lời:
Khi học sinh, sinh viên tự liên hệ được địa chỉ đến thực tập hồ sơ thực tập cần có các loại giấy tờ sau:
1. Đơn xin đi thực tập .
2. Bản cam kết viết tay.
3. Quyết định cử học sinh, sinh viên đi thực tập.
4. Giấy giới thiệu.
5. Mẫu giấy xác nhận thực tập.
6. Đề cương thực tập.
7. Mẫu Báo cáo thực tập, lịch thực tập.
* Chú thích: Riêng đối với nghề ĐKTB, MKTB cần có giấy chứng nhận huấn luyện An toàn cơ bản, Giấy chứng nhận bơi lội.

7. Trình tự cấp bằng tốt nghiệp ?
Trả lời:
- Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp cho người học đạt tốt nghiệp tối đa 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp.
- Trình tự cấp giấy tờ trong bộ hồ sơ tốt nghiệp
Sau 20 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi tố nghiệp Nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp Nhà trường cấp Bảng điểm của khóa học; Các loại giấy tờ còn lại được cấp cùng với Bằng tốt nghiệp.

8. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp cần có giấy tờ gì?


Trả lời:
Khi  học sinh, sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp cần có giấy tờ sau:
- Thẻ học sinh, sinh viên và 1 bản CMND photo ( chú ý cầm CMND gốc đi để đối chiếu). Nếu không có CMND thì dùng Giấy phép lái xe hoặc hộ khầu.
- Trong trường hợp người học không đến lấy được nhờ người thân lấy thay cần có giấy ủy quyền được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận kèm theo 1 bản hộ khầu công chứng, 1 bản pho to CMND của người đến lấy thay.( chú ý người lấy thay là người thân có tên trong hộ khẩu cùng với người có bằng ).

9. Em đã tốt nghiệp cao đẳng nghề có được học liên thông lên đại học không, Trường nào tuyển sinh?


Trả lời:
Theo thông tư liên tịch giữa Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ lao động thương binh và xã hội  tất cả các trường hợp sinh viên học nghề ở trình độ cao đẳng nghề đều được học liên thông lên trình độ đại học.
Hiện tại Bộ giáo dục mới công bố 18 trường đại học được mở hệ đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học bao gồm: Đại học sư phạm kỹ thuật I, Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định; Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông; Đại học Bách khoa Hà Nội;  Đại học kỹ thuật – công nghệ Hà Nội; Đại học Sao Đỏ….vvv.

10. Em bị mất bằng tốt nghiệp, em có được cấp lại không?


Trả lời:
Học sinh, sinh viên sau khi nhận bằng tốt nghiệp vì một lý do nào đó bị mất bằng tốt nghiệp thì  không được cấp lại bản gốc bằng tốt nghiệp mà chỉ được cấp bản sao bằng tốt nghiệp.
Thủ tục xin cấp lại gồm các giấy tờ sau:
1. Đơn trình báo việc mất bằng tốt nghiệp viết tay được Công an xã, phường nơi cư trú của người xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp xác nhận.
2. Bản sao CMND hoặc Hộ khẩu công chứng.
3. Thẻ sinh viên nếu có.
Nộp về Phòng đào tạo, trên cơ sở đó Phòng đào tạo xét duyệt trình BGH phê duyệt.

11. Thủ tục xin cấp lại thẻ sinh viên?


Trả lời:
Khi học sinh, sinh viên vì một lý do nào đó làm mất thẻ sinh viên, các em có nguyện vọng xin cấp lại thủ tục như sau:
- Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, ý kiến của BCN khoa, bộ môn.
- CMND hoặc Giấy phép lái xe photo.
Nộp về Phòng đào tạo trên cơ sở đó Phòng đào tạo xét duyệt cấp lại thẻ, thời hạn cấp lại thẻ là 1 tuần kể từ ngày nhận đủ hô sơ theo quy định.
* Chú ý : Thẻ sinh viên chỉ cấp lại tối đa là 2 lần.

12. Câu hỏi của bạn?

Bạn hãy xem kỹ các câu hỏi đã được giải đáp, nếu chắc chắn câu hỏi của bạn chưa có mời bạn nhấn vào đây.

end faq

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 19 Tháng 5 2011 12:32 )
 
You are here: Home Hỏi đáp Hỏi đáp đào tạo

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn