Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Danh mục thư viện

Danh sách sách có trong thư viện

Email In

Trung tâm Thư viện trường Cao đẳng nghề Duyên Hải thông báo tới toàn thể Cán bộ CNVC, giáo viên và sinh viên trong  trường các tài liệu, giáo trình, tham khảo...  Xem chi tiết tại đây.

Ghi chú: Trung tâm thư viện hiện đang tiếp tục cập nhật những giáo trình, tài liệu, tham khảo mới nhất hiện nay , sẽ sớm đưa lên mạng.

 
You are here: Home Thư viện

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn