Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ tham dự kỳ thi Sỹ quan hàng hải mức vận hành Boong và Máy hạng tàu không hạn chế.

Email In
- -  Căn cứ Quyết định  số 31/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 26/12/2008 về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên tối thiểu của tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 2380/BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận cho Trường Cao đẳng Nghề Duyên hải được tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn để thi, cấp GCNKNCM Sỹ quan boong tàu từ 500GT trở lên và Sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 KW trở lên.
 Trung tâm Huấn luyện thuyền viên xin thông báo điều kiện dự thi và kế hoạch dự kiến như sau:
1. Thủ tục tham dự kỳ thi để cấp GCNKNCM - Sỹ quan boong tàu từ 500GT trở lên
a) Điều kiện chuyên môn:
- Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề thời gian đào tạo 24 tháng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định;
- Có trình độ tiếng Anh B hoặc tương đương trở lên;
- Có đầy đủ các chứng chỉ An toàn cơ bản, Trực ca, Chữa cháy nâng cao, Chăm sóc y tế, Bè cứu sinh xuồng cứu nạn, RADAR, ARPA và GOC.
b) Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:
- Có thời gian thực tập được ghi nhận trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện đáp ứng các yêu cầu tại Mục A-II/1 của Bộ luật STCW hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trên tàu từ 500 GT trở lên, trong đó có ít nhất 06 tháng đảm nhiệm chức danh thủy thủ trực ca;
- Trường hợp đã làm sỹ quan boong trên tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT hành trình gần bờ thì phải có ít nhất 06 tháng đi biển trên tàu từ 500 GT trở lên.
2. Thủ tục tham dự kỳ thi để cấp GCNKNCM - Sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750KW trở lên
a) Điều kiện chuyên môn:
- Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề thời gian đào tạo 24 tháng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định;
- Có trình độ tiếng Anh chứng chỉ B hoặc tương đương trở lên;
- Có đầy đủ các chứng chỉ An toàn cơ bản,Trực ca, Chữa cháy nâng cao, Chăm sóc y tế, Bè cứu sinh xuồng cứu nạn.
b) Điều kiện thời gian đảm nhận chức danh:
- Có thời gian thực tập được ghi trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện đáp ứng các yêu cầu tại Mục A-III/1 của Bộ luật STCW hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trên tàu có tổng công suất máy chính từ 750 KW trở lên trong đó phải có ít nhất 06 tháng đảm nhiệm chức danh thợ máy trực ca;
- Trường hợp đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 75 KW đến dưới 750 KW thì phải có ít nhất 06 tháng đi biển trên tàu có tổng công suất máy chính từ 750 KW trở lên.
3. Thời gian dự thi
- Liên tục các quý trong năm
- Lịch học cập nhật bồi dưỡng ôn thi được thông báo trước kỳ thi 2 tuần (không bắt buộc). không thu học phí học cập nhật.
4. Hồ sơ
- Các học viên có nhu cầu đăng ký mua hồ sơ tại:
Trung tâm Huấn luyện thuyền viên - Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải
Địa chỉ: 156/109 đường Trường Chinh, quận Kiến An, Hải Phòng.
Điện thoại liên hệ: 031.6548988 , Mr. Bảy :0934 380 268 
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 10:42 )  
You are here: Home Tuyển sinh Tuyển sinh Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ tham dự kỳ thi Sỹ quan hàng hải mức vận hành Boong và Máy hạng tàu không hạn chế.

Điạ chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh
Cụm Công nghiệp Đồng Hoà - Kiến An - Hải Phòng   
ĐT: (031).3691 037 / 3778228 * Fax: (031).3691 037
Email: info@duyenhai.edu.vn