Chỉ thị về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới  

(Haiphong.gov.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Văn bản gửi Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, PT nhiều cấp; Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên quận/ huyện; Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa, Trung tâm tư vấn du học, yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tập trung đông người trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2976/UBND-GT ngày 11/5/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải tại thành phố Hải Phòng; tiếp theo Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Tạm dừng việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người như: Lễ tổng kết năm học, Họp phụ huynh, Lễ tri ân, Lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp… trong các cơ sở giáo dục từ ngày 11/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Thủ trưởng các đơn vị phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trực nắm bắt tình hình giải quyết công việc, kịp thời báo cáo những vấn đề phức tạp phát sinh (nếu có) về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.

3. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định; tuyệt đối không di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố, trong trường hợp thực sự cần thiết phải xin ý kiến và được sự đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.