THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2024  


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2024
 
Trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo tới toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Trường về việc nghỉ tết Âm lịch năm 2024 như sau:
Các đơn vị thực hiện công tác tổng vệ sinh: Phòng làm việc, xưởng trường, sân bãi, sắp xếp hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị gọn gàng, an toàn.
Thực hiện tốt công tác an toàn điện, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian nghỉ Tết.