• KHÓA HỌC HÀNG HÓA NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN (IMDG)

  Khóa đào tạo về Hàng hóa nguy hiểm đường biển (IMDG) được thiết kế dành cho nhân viên các công ty vận hành Cảng, Giao nhận, Logistics, Vận tải, Kho hàng hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác tại Việt Nam tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển.
  Khóa học tuân thủ các yêu cầu đào tạo của Bộ luật IMDG trong Chương 1.3 của Bộ luật IMDG (Phiên bản sửa đổi mới nhất 40/20)

  Chi tiết >>

 • TUYỂN SINH KHÓA HỌC SƠ CẤP NGHIỆP VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ HÀNG HẢI

   

      Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong một số công việc thuộc nghề nghiệp vụ  hỗ trợ pháp lý hàng hải như kiến thức cơ bản về tàu biển, các tổ chức hàng hải quốc tế và các công ước chính, các loại bảo hiểm hàng hải. Sau khóa học, người học vận dụng các kiến thức để xử lý được các sự cố có thể gặp phải trên tàu, các tình huống về pháp lý hàng hải theo đúng các quy ước của tổ chức IMO.

  Chi tiết >>

 • TUYỂN SINH KHÓA HỌC SƠ CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI


  THÔNG BÁO TUYỂN SINH

  KHÓA HỌC SƠ CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI

  Công tác xã hội như kiến thức cơ bản về yêu cầu, tiêu chuẩn của nghề; áp dụng được một số kiến thức nhất định khi thực hiện công việc và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; Tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức huy động nguồn lực; Trang bị cho người học các kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực công tác xã hội đối với những nhóm đối tượng đặc thù.

  Chi tiết >>

 • NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR

   

          Theo Luật du lịch số 9 năm 2017, Các công ty đơn vị muốn mở kinh doanh lữ hành điều hành du lịch nếu học trái ngành thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour du lịch quốc tế hoặc nội địa.
   

  Chi tiết >>

 • KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

  Nước ta đang trong quá trình phát triển trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó hệ thống điện công nghiệp giữ một vai trò quan trọng then chốt cho sự phát triển đó. Để đáp ứng nhu cầu đó, Trường CĐ Duyên Hải liên tục khai giảng các khóa học sửa chữa điện công nghiệp tại Hải Phòng để giúp các em đang quan tâm có thể được đăng ký đi học ngay

  Chi tiết >>

 •    Phân trang:
 •   1  
 • 2
 • 3
 • >
 • >>