Hợp tác đào tạo , huấn luyện và cung ứng lao đông thuyền viên giữa trường Cao đẳng Duyên Hải và công ty Uniteam marine  

Lễ  hợp tác đào tạo , huấn luyện và cung ứng lao đông thuyền viên giữa trường Cao đẳng Duyên Hải và công ty Uniteam marine
    Chiều ngày 22/9/2022 tại Hội trường Cao đẳng Duyên Hải lễ hợp tác đào tạo  huấn luyện và cung ứng lao động thuyền viên diễn ra trang trọng . Dữ lễ hợp tác gồm  có:  Đại diện doanh nghiệp trong nước  công ty Vipco thuyền viên cung ứng, đại diện chủ tàu nước ngoài công ty Uniteam marine , bên phía nhà trường  dự lễ hợp tác gồm Hiệu trưởng thạc sĩ  Lê Minh Tân, cùng các thầy cô ban giám hiệu nhà trường.
     Trong buổi làm việc chiều nay bên phía doanh nghiệp rất mong hợp tác lâu dài và tạo điều kiện tốt nhất cho Sinh viên Cao đẳng Duyên Hải thực tập và làm việc cho bên công ty, đồng thời bên  doanh nghiệp muốn tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng  của bên phía  nhà trường.
       Bên phía nhà trường  cũng trao đổi đề xuất và hứa sẽ tạo hết mọi điều kiện cho doanh nghiệp đồng thời sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mọi nhu cầu bên phía  doanh nghiệp đưa ra,  đồng thời nhà trường cũng đưa ra  một số giải pháp chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu  thực tế của bên phía công ty  nói chung và bên chủ tàu phía doanh nghiệp nói riêng.