Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường Cao Đẳng Duyên hải và CLB DOANH NHÂN VIỆT NAM ASEAN GLOBAL và EI GROUP  


Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường Cao Đẳng Duyên hải và CLB DOANH NHÂN VIỆT NAM ASEAN GLOBAL và EI GROUP
Ngày 30/11/2023 tại trường Cao Đẳng Duyên Hải đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tuyển sinh với CLB doanh nhân Việt Nam Asean Global và EI GROUP Sự kiện này khẳng định và mở rộng mối quan hệ hợp tác trong công tác đào tạo, tuyển sinh và phát triển nguồn nhân lực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước.
Trong nhiều năm qua, Trường Cao Đẳng Duyên Hải luôn xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác đào tạo với các Trường Đại học, Cao đẳng, và Cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhà trường xác định mối liên kết giữa Cao Đẳng Duyên Hải với các trường Đại học, Cao đẳng, Doanh nhiệp là một xu thế phổ biến và tất yếu cần phải được nhân rộng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mối liên kết này mang lại những lợi ích thiết thực cho các bên, từ đó tạo ra nhiều cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên trong tương lai.
 
 
Phát biểu tại sự kiện, Bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh  nhân Việt Nam ASEAN GLOBAL cho biết, Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam ASEAN Global là cộng đồng những doanh nghiệp, doanh nhân tập hợp  lại. Hiện Câu lạc bộ đã có rất nhiều hoạt động hỗ trợ giúp cho doanh nghiệp,các trường cao đẳng, đại học trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Tại buổi lễ, các bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những mục tiêu, phương hướng, tiềm năng hợp tác hướng về chiều sâu, cùng nhất trí hợp tác bền vững và phát triển trên cơ sở các nội dung theo thế mạnh của mỗi bên. Các bên đều bày tỏ sự vui mừng trước bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác, đồng thời hy vọng Lễ ký kết sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Từ đó, cùng hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố và cả nước, đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế.