LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA  

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế đảm bảo đạt chuẩn, có tính chuyên nghiệp cao trong công tác phục vụ khách tham quan du lịch. Từ ngày 14 – 16/1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa năm 2020.
Toàn bộ học viên là các hướng dẫn viên du lịch thuộc các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh được giảng viên trường Trường Cao đẳng Duyên Hải truyền đạt các kiến thức về:
- Tình hình du lịch thế giới, xu hướng và triển vọng;
- Hệ thống các văn bản pháp luật mới liên quan đến du lịch;
- Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về du lịch;
- Tình hình phát triển du lịch Việt Nam, thông tin về sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chủ đạo;
- Các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và đi tham quan trải nghiệm thực tế tại các điểm du lịch.
Qua đó, giúp các hướng dẫn viên du lịch cập nhật thêm các kiến thức, thông tin mới về du lịch, đồng thời nắm bắt được các chủ trương, chính sách mới về phát triển du lịch của đất nước và của địa phương để góp phần trong công tác tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy ngành Du lịch Thái Bình phát triển trong thời gian tới.