Quận Kiến An tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn, cứa hộ lực lượng phòng cháy,chữa cháy dân phòng năm 2022  


   
Quận Kiến An tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn, cứa hộ lực lượng phòng cháy,chữa cháy dân phòng năm 2022
       
                Sáng ngày 5-10,Uỷ ban nhân dân Quận Kiến an Hội thao Kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ lưc lượng phòng cháy, chữa cháy dân phòng năm 2022.Đại diện phường Đồng Hoà sinh viên Cao đẳng Duyên Hải mang đến hội thao sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự bản lĩnh không chịu khuất phục, nhằm tuyên truyền giải thích tạo những tình huống diễn tập đem lại cho phường Đồng Hoà nói chung và  trường Cao đẳng Duyên Hải nói riêng kịp thời phát hiện, có những biện pháp khắc phục ngay những vấn đề thiếu sót, qua đó phát động mạnh mẽ phong trao toàn trường tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, góp phần đẩm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận và nhà trường.