Tổng kết năm học 2021 - 2022  

Một năm học nữa lại kết thúc, cùng với tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ rực báo hiệu mùa hè đã tới. Đây cũng là lúc thầy và trò Trường cao đẳng Duyên Hải điểm lại những kết quả đạt được trong năm học vừa qua.

Năm học 2021 - 2022 là năm học có ý nghĩa vô cùng quan trọng; năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học tiếp tục thực hiện cuộc các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Trong năm học qua trường Cao đẳng Duyên Hải luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Sở, Bộ và sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương. Đặc biệt cùng với sự phấn đấu của BGH, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em sinh viên đã tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021-2022
Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021-2022