Hợp tác Đào tạo, nghiên cứu Khoa học Đại học Kunjang  

Hợp tác Đào tạo, nghiên cứu Khoa học Đại học Kunjang
 
Lãnh đạo Đại học Kunjang bày tỏ mong muốn việc triển khai hợp tác với Trường Cao đảng Duyên Hải sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn qua các hoạt động thiết thực như hợp tác đào tạo tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho đối tượng học viên, sinh viên, người lao động, công dân Việt Nam kết hôn ở Hàn Quốc,...với sự ủng hộ và hỗ trợ của Tổng Lãnh sự Hàn Quốc; các hoạt động giao văn hóa và chia sẻ lưu tri thức; hợp tác đào tạo Taewondo nâng cao cho giảng viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu biển và sông ngòi,.. và xa hơn nữa là hợp tác đào tạo quốc tế chương trình “2+2” - đào tạo 02 năm tại Trường Cao đẳng Duyên Hải và 02 năm tại Đại học Kunjang.


 
Những đề xuất hợp tác từ Đại học Kunjang rất phù hợp với định hướng phát triển của Trường Cao đẳng Duyên Hải và sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của vùng ĐBSH. Do đó, hai trường sẽ tiếp tục thảo luận cụ thể về phương án triển khai hợp tác, đẩy mạnh sự phát triển và hợp tác khăng khít giữa hai trường.