Giới thiệu về Trường Cao đẳng Duyên Hải

Trường Cao đẳng Duyên Hải được thành lập theo Quyết định số 259/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 15/2/2007 trên cơ sở nâng cấp Trường Dân lập đào tạo nghề Kỹ Thuật Cao và đổi tên theo Quyết định từ trường Cao Đẳng Nghề Duyên Hải. Trường được Bộ giao nhiệm vụ:
       1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề;
       2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;
       3. Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật - công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; Tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
      Trong quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường đã từng bước mở rộng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ cho công tác đào tạo, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề cho đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa ứng dụng công nghề sản xuất vào giảng dạy, tổ chức đưa sinh viên đến doanh nghiệp thăm quan thực tập để nâng chất lượng đào tạo, ngắn hoạt động đào tạo của Nhà trường với sản xuất của doanh nghiệp làm cầu nối cho sinh viên có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhà trường luôn là địa chỉ tuyển dụng lao động uy tín đối với các doanh nghiệp lớn trong nước và các công ty nước ngoài đóng trên đại bàn thành phố và các khu công nghiệp, khu chế xuất.
     Từ những bước đi vững chắc như vậy Nhà trường đã khẳng định được thương hiệu của mình trong suốt 14 năm qua. Với sự phấn đấu không ngừng của tập thể đội ngũ CBGVCNV Nhà trường, năm 2009 Trường được Bộ công nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng dạy nghề cấp độ cao nhất, cấp độ 3/3, năm 2010 Trường được tổ chức GID công nhận hệ thống đào tạo thực hiện theo tiêu chuẩn ISO: 9001 - 2008.
     Nhà trường vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và nhiều Giấy khen của các Sở, Ban, Ngành khác.
Với tôn chỉ " Rèn trí - Luyện nghề - Tu tâm - Lập nghiệp" Nhà trường luôn là địa chỉ nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh với mong muốn cho con em mình vào học tại mái trường này để ngày mai có một tương lai tươi sáng.

Duyen Hai College was established according to Decision No. 259/QD-BLDTBXH by the Minister of Labor - War Invalids and Social Affairs on February 15, 2007 on the basis of upgrading the Duyen Hai Private High-Tech Vocational Training School and renaming accorded to the Decision from Duyen Hai Vocational College. The Ministry has assigned the school the following tasks:
  1. Vocational training at 3 levels: College, Intermediate vocational, and Elementary vocational.
  2. Providing advanced vocational skills training for workers as required of businesses and manufacturing facilities.
  3. Conducting research, applying and transferring technology - techniques, improving the quality and efficiency of training; Organizing production and business activities in accordance with the law.
During the process of building and developing, Duyen Hai College has gradually expanded our facilities, invested in modern infrastructure, equipment and machinery to serve training activities. At the same time, we has provided training to improve the expertise and vocational skills of lecturers, renewed teaching methods, applied production techniques in teaching, organized factory visits and internships for students to improve the quality of training. Our course contents are designed closely to actual activities of enterprises, helping students to gain higher job opportunities after graduation.  Duyen Hai College has always been a prestigious recruitment address for large domestic enterprises and foreign companies operating in the city and industrial zones.
From that solid foundation, Duyen Hai College's prestige has been affirmed over the past 14 years. In 2019, with the efforts of teachers and other members, our school had met the highest vocational training quality accreditation standard, level 3/3 recognized by the Ministry. In 2010, our training system was also honored to be certified by the GID organization to have training system implementing the ISO 9001 - 2008 standard.
Duyen Hai College was honored to receive Certificates of Merit from Prime Minister Nguyen Tan Dung, the Minister of Labor - War Invalids and Social Affairs, the Chairman of Hai Phong People’s Committee, and many Certificates of Merit from other Departments and Branches.
Please kindly contact:
Our international cooperation department – Duyen Hai college
Headquarters: No. 156/109 Truong Chinh, Dong Hoa Industrial Area, Dong Hoa Ward, Kien An Dist, Haiphong City
Hanoi office: Lot 14,15 - BT01, Tan Tay Do Urban Area, Tan Lap Commune, Dan Phuong Dist, Hanoi City.
Tell: 0978868657 - 0968868651
Website: duyenhai.edu.vn - Email: duhoc@duyenhai.edu.vn