LỚP HỌC NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN  

LỚP HỌC SƠ CẤP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN


    Lễ tân khách sạn được coi là bộ mặt tiếp xúc đầu tiên của khách hàng khi đến khách sạn. Chính vì vậy, lễ tân khách sạn đóng vai trò quan trọng trong khách sạn giúp xây dựng hình ảnh cho, tạo nên sự hài lòng cho khách sạn. Để làm được điều này lễ tân khách sạn cần tuân thủ các kĩ năng và thực hiện các nghiệp vụ lễ tân khách sạn chuyên nghiệp. Lớp học Sơ cấp nghề nghiệp vụ Lễ tân của trường Cao đẳng Duyên Hải sẽ cung cấp các kiến thức kỹ năng cần thiết để bạn có thể làm nghề một cách tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.
   

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI
---------------
Số:      /TBTS-CĐDH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

      Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2020
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SƠ CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

            Trường Cao Đẳng DUYÊN HẢI thông báo tuyển sinh khóa học nghiệp vụ lễ tân:  
  1. Đối tượng tham dự:
  • Nam/Nữ từ 18 tuổi trở lên.
  + Có trình độ văn hóa PTCS hoặc tương đương.
             + Có đủ sức khỏe để học tập.

2. Hình thức và chương trình đào tạo
- Chương trình bồi dưỡng:
Mã môn học Tên môn học Tín chỉ  
 
 
MH 01 Tổng quan Du lịch và Khách sạn 1  
MH 02 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong Du lịch 1  
MH 03 Nghiệp vụ thanh toán 1  
MĐ 04 Nghiệp vụ lễ tân 9  
MH 05 Thực hành tại cơ sở 2  
Tổng cộng 14  
 
3. Thời gian và kinh phí đào tạo
- Thời gian học: 3 tháng
- Ca học: Thứ 7 và CN; Tối 2-4-6 hoặc theo nhu cầu
- Kinh phí: 3.000.000đ/học viên
   - Chứng chỉ: sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ SƠ CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ LỄ TÂN
Hồ sơ đăng ký học gồm có: 
Đơn đăng ký học (Theo mẫu): 01 bản;
Bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất có công chứng;
Ảnh (cỡ 3 x 4): 2 cái (ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh); 01 CMND Photo;
Cá nhân, Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua mail hoặc liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.
Trân trọng cảm ơn!
Liên hệ hotline MS. Linh: 0979 86 86 57 - 0973 86 86 00 - 0938 60 1982 
Website : DUYENHAI.EDU.VN - DUYENHAI.COM.VN
Địa điểm học tại Hải Phòng : 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng.