LỄ KÝ KẾT VÀ THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO  

LỄ KÝ KẾT VÀ THỎA THUẬN HỢP TÁC TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
Ngày 30/12/2022 Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên và Trường Cao Đẳng Duyên Hải ký kết hợp tác về tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên Đại học các ngành như sau.
1. Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc
2. Ngành Luật.
Đào tạo 100% online từ xa, thi trực tiếp tại Trường Cao Đẳng Duyên Hải cơ sở Hải Phòng và CS Hà Nội.


 
Tường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên, tiền thân là Trường Đại học Việt Bắc, được thành lập theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg, ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở trình độ đại học và trên đại học cho Đất nước. Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Việt Bắc được Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc đổi tên Trường Đại học Việt Bắc thành Trường Đại học kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên
Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên đã được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc gia do Bộ Gáo dục – Đào tạo ban hành