CẤU TRÚC CHUNG CỦA ĐỀ THI PTE ACADEMIC  

CẤU TRÚC CHUNG CỦA ĐỀ THI PTE ACADEMIC

Bài kiểm tra PTE Academic hoàn toàn dựa trên máy tính, kéo dài 180 phút. Trong đó:
 • Phần thi Nói (Speaking) được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và cách thức phát âm của thí sinh.
 • Tiếp theo, phần thi Viết (Writing) đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong việc viết câu và đoạn văn, yêu cầu ngôn ngữ sử dụng phải có tính trang trọng.
 • Phần thi Đọc (Reading) kiểm tra khả năng đọc hiểu của thí sinh qua các văn bản học thuật và câu văn ngắn về từ vựng và ngữ pháp.
 • Cuối cùng, kỹ năng nghe và hiểu tiếng Anh (Listening), dù là trong giao tiếp hay học thuật, được đánh giá trong phần thi Nghe.

Cấu trúc bài thi PTE Speaking

 • Read Aloud (6-7 câu)
Thí sinh sẽ phải đọc lên một đoạn văn được hiển thị trên màn hình. Họ sẽ có từ 30 đến 40 giây để chuẩn bị, sau đó thêm 30-40 giây để thực hiện đọc.
 • Repeat Sentence (10-12 câu)
Thí sinh sẽ phải lặp lại một cách chính xác nội dung họ vừa nghe từ một đoạn âm thanh. Thí sinh sẽ có 3-9 giây để nghe và chuẩn bị cho mỗi câu hỏi.
 • Describe Image (3-4 câu)
Thí sinh sẽ cần phải mô tả một hình ảnh được hiển thị trên màn hình. Thí sinh nên quen với việc trả lời mẫu cho mỗi loại hình ảnh.
 • Retell Lecture (1-2 câu)
Thí sinh sẽ được nghe một đoạn bài giảng ngắn (khoảng 90 giây) và sau đó phải tóm tắt theo quan điểm của mình. Họ sẽ có 10 giây để chuẩn bị và 40 giây để trình bày.
 • Answer Short Questions (5-6 câu)
Thí sinh sẽ phải trả lời câu hỏi bằng một cụm từ ngắn ngay sau khi nghe câu hỏi. Thí sinh cần phải trả lời trong vòng 3 giây sau khi có tín hiệu, nếu không, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội để trả lời.

Cấu trúc bài thi Writing

Bài thi này được tiến hành qua máy tính, yêu cầu gõ văn bản, nhằm đánh giá kỹ năng tóm tắt văn bản và khả năng tư duy phản biện của thí sinh.
 • Summarize Written Text (1-2 câu)
Thí sinh sẽ phải rút gọn đoạn văn bản xuống khoảng 50-75 từ. Mỗi câu hỏi đều được cho 10 phút để hoàn thành.
 • Writing Essay (1-2 câu)
Thí sinh cần viết một bài luận có độ dài từ tối thiểu 200 đến tối đa 300 từ để trả lời câu hỏi đã đưa ra, trong thời gian 20 phút.

Cấu trúc bài thi Reading

Phần thi PTE Reading diễn ra trong khoảng thời gian từ 32 đến 41 phút. Mỗi câu hỏi dự kiến mất khoảng 2-3 phút để hoàn thành. Các dạng câu hỏi trong phần thi này bao gồm:
 • Reading & Writing Fill in blanks (gồm 5 – 6 câu hỏi)
Thí sinh cần điền từ phù hợp vào chỗ trống từ những từ được đề bài cung cấp.
 • Multiple choice, choose multiple answers (1-2 câu hỏi trắc nghiệm và được chọn nhiều đáp án)
Thí sinh sẽ phải lựa chọn các câu trả lời phù hợp nhất từ số đáp án được đề xuất (có thể có nhiều hơn một đáp án đúng).
 • Re-order Paragraph (2-3 câu hỏi)
Thí sinh sẽ phải lựa chọn các câu trả lời phù hợp nhất từ số đáp án được đề xuất (có thể có nhiều hơn một đáp án đúng).
 • Drag and Drop (4 – 5 câu hỏi)
Trong một đoạn văn có nhiều chỗ trống, thí sinh sẽ phải chọn từ phù hợp từ số đáp án đã cho để điền vào.
 • Multiple choice và choose single answer (1-2 câu hỏi trắc nghiệm và chỉ được chọn một câu trả lời)
Thí sinh cần chọn một câu trả lời duy nhất đúng từ số lựa chọn được đưa ra.

Cấu trúc bài thi Listening

Phần Listening trong bài thi PTE Academic kéo dài từ 45 đến 57 phút. Dưới đây là các dạng câu hỏi và số lượng tương ứng:
 • Summarize Spoken Text: (1-2 câu hỏi). 
Thí sinh sẽ lắng nghe một đoạn hội thoại hoặc bài giảng và viết một bản tóm tắt. Thời gian lắng nghe có thể kéo dài khoảng 1-2 phút và có 10 phút để viết bản tóm tắt.
 • Multiple Choice, Multiple Answers: (1-2 câu hỏi). 
Thí sinh cần lắng nghe một đoạn hội thoại hoặc bài giảng và chọn nhiều câu trả lời đúng cho câu hỏi đã đưa ra. Thời gian lắng nghe và trả lời mỗi câu hỏi có thể mất khoảng 2-3 phút.
 • Fill in the Blanks: (2-3 câu hỏi). 
Thí sinh cần lắng nghe một đoạn hội thoại hoặc bài giảng và điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn. Thời gian lắng nghe và điền từ có thể mất khoảng 2-3 phút cho mỗi câu hỏi.
 • Highlight Correct Summary: (1-2 câu hỏi). 
Thí sinh cần lắng nghe một đoạn hội thoại hoặc bài giảng và chọn phần tóm tắt đúng. Thời gian lắng nghe và chọn đáp án đúng có thể mất khoảng 2-3 phút cho mỗi câu hỏi.
 • Multiple Choice, Single Answer: (1-2 câu hỏi).
Thí sinh cần lắng nghe một đoạn hội thoại hoặc bài giảng và chọn một câu trả lời đúng cho câu hỏi đã đưa ra. Thời gian lắng nghe và chọn đáp án đúng có thể mất khoảng 2-3 phút cho mỗi câu hỏi.
 • Select Missing Word: (1-2 câu hỏi). 
Thí sinh cần lắng nghe một đoạn hội thoại hoặc bài giảng và dự đoán từ cuối cùng bị thiếu. Thời gian lắng nghe và dự đoán từ cuối cùng bị thiếu có thể mất khoảng 2-3 phút cho mỗi câu hỏi.
 • Highlight Incorrect Words: (2-3 câu hỏi). 
Thí sinh cần lắng nghe một đoạn hội thoại hoặc bài giảng và đánh dấu các từ sai trong đoạn văn. Thời gian lắng nghe và đánh dấu từ sai có thể mất khoảng 2-3 phút cho mỗi câu hỏi.
 • Write from Dictation: (3-4 câu hỏi). 
Thí sinh cần lắng nghe một câu và viết lại nó. Thời gian lắng nghe và viết lại có thể mất khoảng 1-2 phút cho mỗi câu hỏi.
 

 

Hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ trên toàn quốc | Khoá học nấu ăn, chế biến món ăn ngon | Chứng chỉ lái máy cẩu | Cao đẳng công nghệ ô tô tại hải phòng | Khoá học lái xe nâng | Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm | Khoá học xoa bóp bấm huyệt | Xét tuyển Cao đẳng tiếng Trung Quốc tại hải phòng và Hà nội | Xét tuyển Cao đẳng tiếng Hàn Quốc tại hải phòng và Hà nội