CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  


           BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

    
                                          

                            Số: 554/2020/TB-DH

 
THÔNG BÁO
V/v: thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo
trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng theo Quyết định số 1129/2017/QĐ-UBND
 ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
   
 
Thực hiện Quyết định số 1129/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Trường cao đẳng Duyên Hải thông báo, học viên theo học trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trong năm học 2020 - 2020 tại trường thuộc các nhóm nghề Quy định tại Quyết định số 1129/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được thành phố hỗ trợ tiền học phí, tiền ăn, tiền đi lại (gọi chung là chi phí đào tạo), cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
- Người trong độ tuổi lao động tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố. Thuộc đối tượng người khuyết tật, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi là thanh niên), người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng, lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
2. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo:
Danh mục các nghề nhà trường đào tạo được hưởng hỗ trợ chi phí đào tạo theo Quyết định số 1129/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
TT Tên nghề đào tạo Mức hỗ trợ chi phí đào tạo hàng tháng
(đồng/người/tháng)
Mức hỗ trợ chi phí đào tạo theo khóa học
(đồng/người/tháng)
I Đào tạo trình độ sơ cấp    
1 Vận hành máy xúc 650.000 1.950.000
2 Vận hành máy nâng chuyển hàng hóa 650.000 1.950.000
3 Kỹ thuật sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí 600.000 1.800.000
4 Hàn TIG 650.000 1.950.000
5 Hàn MAG 650.000 1.950.000
6 Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô 650.000 1.950.000
7 Tiện kim loại 650.000 1.950.000
8 Phay - bào kim loại 650.000 1.950.000
9 Điều khiển tàu biển (thủy thủ tàu biển) 650.000 1.950.000
10 Khai thác máy tàu biển (thủy thủ tàu biển) 650.000 1.950.000
11 Kỹ thuật lắp điện công nghiệp 600.000 1.800.000
12 Điện tàu thủy ( thợ điện tàu biển) 600.000 1.800.000
13 Sửa chữa bảo dưỡng khung - gầm ô tô 650.000 1.950.000
14 Sửa chữa bảo dưỡng cơ khí động cơ ô tô 650.000 1.950.000
15 Kỹ thuật chế biến món ăn 600.000 1.800.000
16 Nghiệp vụ lễ tân 600.000 1.800.000
17 Nghiệp vụ khách sạn 600.000 1.800.000
18 Nghiệp vụ Nhà hàng 600.000 1.800.000
19 Kỹ thuật pha chế đồ uống 600.000 1.800.000
20 Tin học ứng dụng (công nghệ thông tin) 600.000 1.200.000
II Đào tạo dưới 03 tháng    
1 Cắm hoa nghệ thuật 600.000 1.200.000
2 Kỹ thuật làm bánh 600.000 600.000
3 Nghiệp vụ bàn 600.000 600.000
4 Nghiệp vụ buồng 600.000 600.000
5 Kỹ thuật chế biến món ăn 600.000 1.200.000
6 Kỹ thuật pha chế đồ uống 600.000 1.200.000
 
            3. Thủ tục hồ sơ nhận hỗ trợ chi phí đào tạo:
Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng giáo dục nghề nghiệp – Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng.
Phòng Đào tạo và công tác sinh viên nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn học viên làm hồ sơ theo quy định đồng thời là đầu mối làm việc với các Sở, ban ngành thành phố để hoàn thiện thủ tục hồ sơ nhận hỗ trợ chi phí đào tạo cho học viên.
Vậy Nhà trường thông báo để các học viên các lớp đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng trong toàn trường và các bộ phận liên quan biết để tổ chức thực hiện.Nơi nhận:                                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- BGH, Phòng ĐT-CTSV
- Phòng tuyển sinh; Kế toán;                                                                                                                                                                 (Đã ký)
- Các lớp SC và đươi 3tháng;
- Lưu: HCTC, VT.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LIÊN HỆ:
ĐT: 0979 86 86 57 - 0973 86 86 00 - 0938 60 1982
ĐC: Số 156/109 Trường Chinh – Đồng Hòa – Kiến An – Hải Phòng
Mail: tuyensinh@duyenhai.edu.vn
Web: http://duyenhai.edu.vn – http://duyenhai.com.vn

 

Hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ trên toàn quốc | Khoá học nấu ăn, chế biến món ăn ngon | Chứng chỉ lái máy cẩu | Cao đẳng công nghệ ô tô tại hải phòng | Khoá học lái xe nâng | Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm | Khoá học xoa bóp bấm huyệt | Xét tuyển Cao đẳng tiếng Trung Quốc tại hải phòng và Hà nội | Xét tuyển Cao đẳng tiếng Hàn Quốc tại hải phòng và Hà nội