HỘI THAO KỸ THUẬT CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ QUẬN KIẾN AN 2023  


HỘI THAO KỸ THUẬT CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY DÂN PHÒNG QUẬN KIẾN AN NĂM 2023
Hưởng ứng ngày Toàn dân Phòng cháy chữa cháy, sáng 7/10, UBND quận tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ lực lượng phòng cháy, chữa cháy dân phòng quận Kiến An năm 2023.
Tham gia hội thi có 10 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng của 10 phường trên địa bàn quận. Các đội tham gia hai nội dung thi là: cá nhân chạy 100m tránh cọc lửa dùng chăn chiên dập tắt phuy xăng cháy và đội hình phối hợp chạy 3x100m cứu người, cứu tài sản và dập cháy.


 

 
Hội thao có ý nghĩa quan trọng nhằm rèn luyện, nâng cao thể chất, trình độ, kỹ thuật chữa cháy của lực lượng quần chúng, góp phần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ”. Thông qua hội thao cũng nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường tuyên truyền trong các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân hiểu và chấp hành tốt công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.