1
Hỗ trợ qua Facebook

Đào Tạo Kế Toán - Khai Hải Quan

Trang chủ  >> Chương trình đào tạo >> Đào Tạo Kế Toán - Khai Hải Quan
LỚP HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI HẢI PHÒNG

LỚP HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI HẢI PHÒNG

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo - Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam liên kết với Trường Học viện Tài Chính tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng nhận đã tham gia lớp học Nghiệp vụ khai Hải quan
LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HẢI PHÒNG

LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HẢI PHÒNG

LỚP HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Liên hệ hotline MS. Linh: 0968 86 86 51 - 098 5995 603
   Kế toán là một nghề phổ biến, tuy nhiên cũng giống như các ngành nghề khác luôn cần có sự học hỏi, vươn lên. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán, Căn cứ Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ  Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;Công ty CP Giáo Dục Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng

LIÊN KẾT