Sứ mạng-Tầm nhìn

Sứ mạng – Tầm nhìn 


Trư­ớc thời cơ và thách thức mới như hiện nay, trường Cao đẳng Duyên Hải đã và đang xây dựng chiến lược phát triển nhằm thực hiện một cách chủ động và sáng tạo chủ trương đường lối chính sách kinh tế xã hội, tận dụng thời cơ và vư­ợt qua thách thức, xây dựng và nhanh chóng thực hiện tốt Sứ mệnh của Trường.

- SỨ MẠNG: Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức và năng lực, yêu nghề, sáng tạo, thích ứng với môi trường lao động trong nước và quốc tế, có ý thức học tập suốt đời.

- TẦM NHÌN: Là trường Cao đẳng có chất lượng cao với nhiều ngành nghề đào tạo đa dạng, đạt chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội.


Với mục tiêu 100% sinh viên sau khi ra trường sẽ đạt được thành tích cao trong công việc. Cán bộ giáo viên của trường luôn luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng tốt nhất để truyền đạt cho sinh viên.

 

Tin nhanh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CAO ĐẲNG NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN
Ngành khai thác máy tàu biển luôn nằm trong top những ngành có thu nhập cao. Với bề dày truyền thống kinh nghiệm trong việc đào tạo ngành Khai thác máy tàu biển trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp- Cao đẳng ngành Khai thác máy tàu biển

Hoạt động sinh viên
Hình ảnh khuôn viên của trường Duyên hải